Regulamin

1. Sklep internetow działający pod adresem https://medmar-ratownictwo.pl/ jest prowadzony przez firmę:

MEDMAR Mariusz Lipiec
ul.Kilińskiego 74
22-400 Zamość
NIP: 9222253539

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

4. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym jest bezpłatny.

5. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta lub dokonaniu przedpłaty. Na dokonanie przedpłaty Klient ma czternaście dni od złożenia zamówienia.

6. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

7. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Kupującym.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sprzedającego.

11. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu dziesięciu dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym.

12. W okresie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciągu 14 dni dokonuje zwrotu pieniędzy.

13. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

14. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu i wliczoną opłatę KGO), chyba że są oznaczone jako ceny netto.

15. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

16. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

17. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

18. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin niniejszej strony. W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

20. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego wykonanego w technologi HTML 5 i CSS 3 oraz  gwarantuje jego prawidłowe działanie w przeglądarkach obsługujących ten standard.

21. Użytkownik korzystając ze sklepu internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela sklepu dla celów realizacji sprzedaży. Użytkownik ma prawo do wglądu i edycji swoich danych.

22. Serwis https://medmar-ratownictwo.pl/ może używać tzw.Cookies, czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www  lub innych technologi podobnych w działaniu. Pliki „cookies” używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych (zapamiętywane są niektóre akcje użytkowników, jak np. zamknięcie okienka promocji wewnętrznej, co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Każdy użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony foto-kram.pl

23. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

24. W przypadku zamówień indywidualnych, gdy klient zamawia produkty nie z gotowej rozmiarówki ale podaje rozmiary indywidualne, zamawia produkt indywidualny oraz wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb przez co zgodnie z Art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta, nie ma możliwości zwrotu takiego towaru ani odstąpienia od umowy sprzedaży. Oczywiście na wszystkie produkty udzielamy gwarancji.